Wednesday, 10 August 2011

SyuRga & NeraKa


SYURGA 
Nilai dunia dibanding syurga
- Firman Allah SWT, "Kesenangan di dunia ini hanya sementara dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertaqwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun."(QS An-Nisa' : 77)

- Rasulullah SAW bersabda : "Tidaklah dunia ini dibanding kenikmatan akhirat kecuali seperti salah seorang diantaramu yang mencelupkan jarinya ke dalam air laut, maka lihatlah berapa banyak air yang ada di jarinya." (HR Muslim).  

Sekadar gambar hiasan

Keindahannya
- Rasulullah SAW pernah menjelaskan keindahan syurga diantaranya adalah : "Batu batanya dari emas dan perak, perekat (batu-batu) nya berupa misik harum, kerikilnya berupa permata dan yakut dan tanahnya dari za'faran. Barangsiapa memasukinya akan mendapatkan kenikmatan dan tidak pernah celaka, kekal tidak mati, pakaiannya tidak akan usang dan selalu awet muda." (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Makanan, minuman dan pakaian penghuninya
- Firman Allah SWT, "Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan." (QS Al-Waqi'ah : 20-21)

Dalam surah lain, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur."(QS Al-Insan : 5)

Juga dalam Surah Al-Insan, "Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang bersih." (QS Al-Insan : 21)

Bidadari
- Firman Allah SWT, "Demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari." (QS Ad-Dukhan : 54)


Allah SWT, dalam Surah Ar-Rahmaan juga mensifati mereka dengan cantik dan jelita, putih bersih dipingit dalam rumah, dan belum pernah tersentuh oleh jin mahupun manusia (ayat 65 - 69).

- Rasulullah SAW juga bersabda : "Jika wanita penghuni syurga turun ke dunia ini, tentu antara langit dan bumi ini akan bersinar, dan bau harumnya akan tersebar memenuhinya dan mahkota di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya."(HR Bukhari).


NERAKA  
Kedalamannya
- Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata : "Ketika sedang bersama Rasulullah, kami mendengar sesuatu jatuh. Maka beliau bersabda, 'Tahukah kalian suara apa itu?'. Kami menjawab, 'Allah dan RasulNya lebih tahu'. Beliau bersabda, 'Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka semenjak 70 tahun yang lalu, dan ia sekarang masih meluncur ke (dasar) neraka." (HR Muslim).

Panasnya
- Rasulullah SAW bersabda: "Api kita adalah satu bagian diantara 70 bagian dari api neraka (1/70)." (HR Muslim).

 Sekadar gambar hiasan

Makanan, minuman dan pakaian penghuninya
- Firman Allah SWT, "Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zaqqum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum." (QS Al-Waqi'ah : 51-55)

Dan firmanNya lagi, "...dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya." (QS Muhammad : 15)

Dalam surah yang lain, Allah berfiman, "Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka)." (QS Al-Hajj : 19-20)

- Rasulullah SAW bersabda : "Seandainya setitis zaqqum jatuh ke dunia, tentu akan memusnahkan kehidupan penduduk bumi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjadikannya sebagai makanan?." (HR Tirmidzi).


Ibrahim At-Taimi jika membaca ayat ini, ia berkata, "Maha suci Dzat yang telah menciptakan pakaian dari api.". Berlindunglah kepada Allah dari apa yang digambarkan Rasulullah SAW mengenai perihal neraka, dan sentiasa berdoa semoga termasuk antara mereka yang menjadi ahli syurga. Wallahua'lam

(Akhwalul Jannah wa An-Naar, Sulaiman A).

No comments:

Post a Comment